گریز تنها تولید کننده حصار الکتریکی درایران و خاورمیانه با گواهی ثبت اختراع امنیت همه جانبه در حفاظت پیرامونی گریز سادگی و زیبایی در نما نشان حفاظت و امنیت گریز گریز
بازدارنده و هوشمند
_

فنس الکتریکی کشاورزی

_
 • جلوگیری از پراکندگی حیوانات اهلی و وحشی در مزارع و باغات
 • استفاده در کمپ ها جهت جلوگیری از حمله حیوانات وحشی
 • محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل خرسها و جانوران وحشی
 • کاربرد در اسطبل های نگهداری و اموزش حیوانات
 • ممانعت از ورود مار و سمور آبی در استخر های پرورش ماهی
 • حفاظت از حیات وحش
 • گریز یک دیوار ارزان ، موثر با نصب آسان است
3pic
_

فنس الکتریکی امنیتی

_
 • حفاظت پیرامونی و بازدارنده از سرقت در ویلاها و اماکن خصوصی
 • حفاظت پیرامونی و بازدارنده از سرقت در صنایع ،کارخانجات و انبارها
 • محصور نمودن و محافظت از سایت های تاسیساتی و دکل های مخابراتی
 • حفاظت از حیات وحش
 • قابلیت نصب در آپارتمانها
2-33
_

فنس الکتریکی نظامی

_
 • حفاظت پیرامونی و بازدارنده در مرزها و نواحی استراتژیک
 • حفاظت پیرامونی و بازدارنده در فرودگاهها و پالایشگاهها
 • حفاظت همه جانبه در مراکز بازپروری ، کمپ ها و زندانها
 • محافظت هوشمندانه در پایگاهها ، سایت های نظامی و مرزها
2-22
2-2
TV CERTIFICATES
_

رسانه و سیمای شبکه گریز

 

Goriz Electric Fence System

Thank You for Visiting

_

قلب زنده و تپنده گریز نگهبان شماست

_