فنس الکتریکی گریز در نمایشگاه پلیس و تجهیزات ایمنی و امنیتی IPASS 2022

_

فنس الکتریکی گریز در نمایشگاه پلیس و تجهیزات ایمنی و امنیتی IPASS 2022

شرکت نوآوران سبز فردا با حضور در نمایشگاه پلیس محصولات تولیدی خود را در زمینه حفاظت پیرامونی و فنس الکتریکی با برند گریز به نمایش گذاشت . سامانه گریز محصول فنس الکتریکی در نمایشگاه پلیس امسال بود که مورد بازدید و استقبال زیاد بازدید کنندگان قرار گرفت. امضا تفاهم نامه همکاری و توسعه نمایندگان و همچنین ایجاد دفاتر نمایندگی در کشورهای همسایه از جمله دستاوردهای این دوره از نمایشگاه بود. %
ipass 2022
نمایشگاه پلیس ایپاس 2022
تماس