امنیت

نظر کشورها در مورد حصار الکتریکی

در یک نگاه کلی و به دور از تعصب می توان گفت در جوامعی که نیازهای اولیه آنها تامین است، مردم به طبیعت، جانداران و همنوعان خود توجه می نمایند و رفتار مسئولانه در قبال محیط زیست دارند.

پخش مصاحبه زنده تلویزیونی با مدیر عامل شرکت

دکتر شهریار نصری در یک برنامه زنده تلویزیونی با عنوان پژوهشگر و کارآفرین نمونه کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت وی در این برنامه به دستاوردهای علمی و عملی پرداخت و محصولات دانش بنیان شرکت را معرفی نمود.
قلاده الکترونیک سگ نگهبان

قلاده الکترونیک سگ نگهبان

قلاده الکترونیک سگ نگهبان بوسیله مکانیزم ماشه در فنس الکتریکی فعال می شود. در صورت ورود سارق، مکانیزم ماشه به صورت خودکار با رها سازی سگ نگهبان، امنیت در حفاظت پیرامونی را تقویت می نماید. در فنس الکتریکی گریز می توان قلاده الکترونیک را از راه دور به وسیله تلفن همراه کنترل نمود.
تماس