بازدارنده

green fence

چرا هزینه حصار سنتی و پرچین گران است؟

به طور معمول افکار عمومی جامعه سنتی کشاورزی هرچیزی که پولی مستقیم برای خرید آن صرف می شود را هزینه می داند. و امکان بدست آوردن هر چیزی بدون خرج پول مستقیم، درآمد محسوب می شود.

پخش مصاحبه زنده تلویزیونی با مدیر عامل شرکت

دکتر شهریار نصری در یک برنامه زنده تلویزیونی با عنوان پژوهشگر و کارآفرین نمونه کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت وی در این برنامه به دستاوردهای علمی و عملی پرداخت و محصولات دانش بنیان شرکت را معرفی نمود.
electric shock

فنس الکتریکی بازدارنده و شوک آور است

سیستم فنس الکتریکی گریز با قابلیت تطبیق پذیری در شرایط تعرض می تواند با کاهش یا افزایش دامنه ضربان موجب جلوگیری موثر از ورود افراد متجاوز به حریم خصوصی شود.میزان قدرت بازدارندگی درحصار الکتریکی گریز بوسیله تجهیزاتی مانند ژول متر قابل محاسبه است.
تماس