تجهیزات امنیتی

پشتیبانی آناین فنس الکتریکی گریز به وسیله سرور پشتیبان

پشتیبان انلاین و هوشمند 24 ساعته

در صورتی که شرایط مدار به دلایلی مانند خرابی منبع تغذیه ، صدمه و جابه جایی دچار اختلال شود، فنس الکتریکی گزارش عملکرد خود را به سرور پشتیبان ما ارسال می کند.
electric shock

فنس الکتریکی بازدارنده و شوک آور است

سیستم فنس الکتریکی گریز با قابلیت تطبیق پذیری در شرایط تعرض می تواند با کاهش یا افزایش دامنه ضربان موجب جلوگیری موثر از ورود افراد متجاوز به حریم خصوصی شود.میزان قدرت بازدارندگی درحصار الکتریکی گریز بوسیله تجهیزاتی مانند ژول متر قابل محاسبه است.
electric fence trigger

مکانیزم ماشه

در طراحی فنس الکتریکی گریز برنامه پذیری درزمان انفعال سیستم امنیتی پیش بینی شده است. این بخش شامل تجهیزاتی است که می تواند در زمان بروز خطر موجب انفعال در سامانه گریز شود.
مشخصات فنس الکتریکی

مشخصات فنس الکتریکی مدل امنیتی

فنس الکتریکی گریز در مدل های امنیتی سری ERX دارای قابلیت های تکنیکی ویژه است. در این مبحث تکنیک های سامانه گریز در حفاظت پیرامونی برشمرده شده است.
error: اخطار !! کپی برداری از سایت غیر مجاز است.
تماس