حصارالکتریکی

فنس الکتریکی شتر مرغ

نقش حصار الکتریکی در نگهداری شتر مرغ

حصارهای الکتریکی یکی از ابزارهای مفید و موثر برای پرورش دهندگان شترمرغ است. به وسیله  فنس الکتریکی می توان شتر مرغ ها را در برابر شکارچیان طبیعی این حیوان مانند روباه و سمور محافظت نمود.
پشتیبانی آناین فنس الکتریکی گریز به وسیله سرور پشتیبان

پشتیبان انلاین و هوشمند 24 ساعته

در صورتی که شرایط مدار به دلایلی مانند خرابی منبع تغذیه ، صدمه و جابه جایی دچار اختلال شود، فنس الکتریکی گزارش عملکرد خود را به سرور پشتیبان ما ارسال می کند.
تماس