خبرگزاری برنا

پشتیبانی آناین فنس الکتریکی گریز به وسیله سرور پشتیبان

پشتیبان انلاین و هوشمند 24 ساعته

در صورتی که شرایط مدار به دلایلی مانند خرابی منبع تغذیه ، صدمه و جابه جایی دچار اختلال شود، فنس الکتریکی گزارش عملکرد خود را به سرور پشتیبان ما ارسال می کند.
گزارش شبکه های خبری در مورد فنس الکتریکی گریز

بازتاب فنس الکتریکی گریز در رسانه های خبری

خبر گزاری برنا نوشت : فنس الکتریکی هوشمند محصولی است که به جای شوک الکتریکی، حس برق گرفتگی را به سارق یا فرد متجاوز القاء می کند. این سامانه  به نوعی شوک برق را شبیه سازی می کند و عوارض برق گرفتگی ندارد.
تماس