دوربین مداربسته

پشتیبانی آناین فنس الکتریکی گریز به وسیله سرور پشتیبان

پشتیبان انلاین و هوشمند 24 ساعته

در صورتی که شرایط مدار به دلایلی مانند خرابی منبع تغذیه ، صدمه و جابه جایی دچار اختلال شود، فنس الکتریکی گزارش عملکرد خود را به سرور پشتیبان ما ارسال می کند.
مشخصات فنس الکتریکی

مشخصات فنس الکتریکی مدل امنیتی

فنس الکتریکی گریز در مدل های امنیتی سری ERX دارای قابلیت های تکنیکی ویژه است. در این مبحث تکنیک های سامانه گریز در حفاظت پیرامونی برشمرده شده است.
تماس