شوک آور

electric shock

فنس الکتریکی بازدارنده و شوک آور است

سیستم فنس الکتریکی گریز با قابلیت تطبیق پذیری در شرایط تعرض می تواند با کاهش یا افزایش دامنه ضربان موجب جلوگیری موثر از ورود افراد متجاوز به حریم خصوصی شود.میزان قدرت بازدارندگی درحصار الکتریکی گریز بوسیله تجهیزاتی مانند ژول متر قابل محاسبه است.
مشخصات فنس الکتریکی

مشخصات فنس الکتریکی مدل امنیتی

فنس الکتریکی گریز در مدل های امنیتی سری ERX دارای قابلیت های تکنیکی ویژه است. در این مبحث تکنیک های سامانه گریز در حفاظت پیرامونی برشمرده شده است.
error: اخطار !! کپی برداری از سایت غیر مجاز است.
تماس