شوک فنس

استاندارد و ایمنی در فنس الکتریکی گریز

استاندارد و ایمنی در فنس الکتریکی

ایمنی در فنس الکتریکی چگونه تضمین می شود؟ در فنس الکتریکی گریز میزان انرژی وارد شده بر بدن موجودات زنده وابسته به تحلیل و کنترل امپدانس خطوط در پردازنده های مداری است.
electric fence trigger

مکانیزم ماشه

در طراحی فنس الکتریکی گریز برنامه پذیری درزمان انفعال سیستم امنیتی پیش بینی شده است. این بخش شامل تجهیزاتی است که می تواند در زمان بروز خطر موجب انفعال در سامانه گریز شود.
گزارش شبکه های خبری در مورد فنس الکتریکی گریز

بازتاب فنس الکتریکی گریز در رسانه های خبری

خبر گزاری برنا نوشت : فنس الکتریکی هوشمند محصولی است که به جای شوک الکتریکی، حس برق گرفتگی را به سارق یا فرد متجاوز القاء می کند. این سامانه  به نوعی شوک برق را شبیه سازی می کند و عوارض برق گرفتگی ندارد.
error: اخطار !! کپی برداری از سایت غیر مجاز است.
تماس