فنس شوک دار

فنس الکتریکی شتر مرغ

نقش حصار الکتریکی در نگهداری شتر مرغ

حصارهای الکتریکی یکی از ابزارهای مفید و موثر برای پرورش دهندگان شترمرغ است. به وسیله  فنس الکتریکی می توان شتر مرغ ها را در برابر شکارچیان طبیعی این حیوان مانند روباه و سمور محافظت نمود.
پشتیبانی آناین فنس الکتریکی گریز به وسیله سرور پشتیبان

پشتیبان انلاین و هوشمند 24 ساعته

در صورتی که شرایط مدار به دلایلی مانند خرابی منبع تغذیه ، صدمه و جابه جایی دچار اختلال شود، فنس الکتریکی گزارش عملکرد خود را به سرور پشتیبان ما ارسال می کند.
electric fence trigger

مکانیزم ماشه

در طراحی فنس الکتریکی گریز برنامه پذیری درزمان انفعال سیستم امنیتی پیش بینی شده است. این بخش شامل تجهیزاتی است که می تواند در زمان بروز خطر موجب انفعال در سامانه گریز شود.
گزارش شبکه های خبری در مورد فنس الکتریکی گریز

بازتاب فنس الکتریکی گریز در رسانه های خبری

خبر گزاری برنا نوشت : فنس الکتریکی هوشمند محصولی است که به جای شوک الکتریکی، حس برق گرفتگی را به سارق یا فرد متجاوز القاء می کند. این سامانه  به نوعی شوک برق را شبیه سازی می کند و عوارض برق گرفتگی ندارد.
error: اخطار !! کپی برداری از سایت غیر مجاز است.
تماس