پرچین سنتی

green fence

چرا هزینه حصار سنتی و پرچین گران است؟

به طور معمول افکار عمومی جامعه سنتی کشاورزی هرچیزی که پولی مستقیم برای خرید آن صرف می شود را هزینه می داند. و امکان بدست آوردن هر چیزی بدون خرج پول مستقیم، درآمد محسوب می شود.
تماس