کیف ضد سرقت

کیف ضد سرقت

سیستم ضد سرقت مکمل قابل نصب در انواع کیف های رایج است که جهت افزایش ضریب امنیت حمل و نقل اسناد ، مدارک ، پول نقد ، طلا ، اطلاعات و اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد.
تماس