فنس الکتریکی  گریز  سری E

کاربرد در کشاورزی ، شیلات و منابع طبیعی

_
دور کردن خرس از کندوی عسل
_
Beehive-bear_large
_
مراقبت از کندوی زنبور عسل
_
IMG_0629
camp
_
ایجاد ترس در حیوانات شکارچی
_
predators-fox-101928223
_
 مراقبت از دامداری و مراتع
_
electric fence, paddock grazing, sheep
SONY DSC
_

جلوگیری از ورود سمور

_
fish-canada-america-sea-otter-lontra-new-world-otter-marten-hunt
_

نصب ساده و اسان

_
TRZM4047
IMG_1014
_
جلوگیری از حمله گرازهای وحشی
_
1200px-Wildboar_in_Anamalai_hills
_
ممانعت از پراکندگی دام ها
_
COW IN VELD
KIHG9552
تماس