حصار الکتریکیگریز

حصار الکتریکی تنها یک سیم شوک آور نیست.

فنس الکتریکی موسوم به گریز یک سیستم بازدارنده از طریق ایجاد ضربان الکتریکی است،این ضربان به جهت القای رفلکس عصبی در موجودات زنده مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به نوع کاربرد سیستم های حصار الکتریکی یا الکترو فنس مجهز به دامنه زیادی از مشخصات تلفیق شده با مکانیزم القای برق گرفتگی و ترس آور ساخته می شود. به طور مثال اگر هدف شما از نصب حصار الکتریکی دور کردن حیوانات از باغ و مزارع تحت کشت باشد می توانید از این تجهیزات که با نام نجاری گریز شناخته می شوداستفاده نمایید .  گریز قابلیت تنظیم میزان شوک الکتریکی را متناسب با اندازه جثه حیوان دارد تا ایمنی و سلامت انسان و حیوان دستخوش خطر نشود .

_
سری E با کاربرد کشاورزی و محیط زیست

فنس الکتریکی گریز ابزاری مدرن و درعین حال ارزان در خدمت اهداف کشاورزی و حفظ منابع طبیعی است . با استفاده از این محصول می توان علاوه بر کنترل پراکندگی دامها و احشام ، حیوانات را برای یادگیری و آموزش ماندن در یک حریم مشخص شرطی نمایید .
   از دیر باز تداخل جامعه انسانی در  حریم حیوانات گاها مرگبار و بعضا نابود کننده محیط زیست گزارش شده است ،در بیشتر مواقع رفتار تلافی جویانه بشر برای تامین منافع خود موجب از بین رفتن برخی گونه ها شده است و با این وجود انقراض و برهم خوردگی اکوسیستم در برخی از مناطق این کره خاکی را شاهد هستیم. با نصب حصار الکتریکی گریز در محیط می توان مناطق زیر کشت کشاورزی را از حمله جوندگان ، چرندگان و یا چهارپایان اهلی و وحشی مصون نگهداشت .دیگر حمله گرگها به گله امکان پذیر نیست ، از ورود مارها و سمور آبی در استخر های پرورش ماهی جلوگیری موثر و اطمینان بخشی صورت می گیرد ضمن آنکه هیچ گزندی به حیوانات و اکوسیستم وارد نمی شود و منافع بشر هم برای تولیدات کشاورزی حفظ و تامین می شود.
یکی از نقاط قوت حصار الکتریکی گریز عدم نیاز به برق شهری است و دستگاه می تواند بصورت دائم و  شبانه روز با استفاده از صفحات کوچک خورشیدی کار کند.
نصب ساده و قابل حمل و نقل بودن این تجهیزات و مزایای فراوان دیگر موجب رضایت مندی و لذت بخش بودن کاربرد  این وسیله مدرن است.
65%

ارزان تر ار روش های دیگر

75%

سهولت در نصب و راه اندازی

90%

عملکرد موثرتر نسبت به سیم خاردار

99%

رضایت مندی مشتریان

99%

میزان تظبیق با شرایط اکوسیستم و حفظ محیط زیست

99%

افزایش میزان بهره وری در کشاورزی و دامداری

100%

قابلیت جمع آوری سریع و پرتابل بودن

100%

برتری طول عمر و مقاومت نسبت به سیم خاردار و پرچین

100%

قابلیت استفاده در هر شرایط آب و هوایی