رده( class ): مقره یا عایق الکتریکی

راسته (Order ) :میانی

نام (Name): مقره میانیMiddle Insulator

شناسه (ID) : IPM6030

_

عایق ها یکی از عناصر مهم و کلیدی در ساختار صنعت برق محسوب می شود .در ایجاد یک حصار الکتریکی جداسازی و کنترل قطبیت در مکانیزم سیم های حامل ضربه توسط مقره ها و یا ایزولاتورهای اختصاصی انجام می شود ، استفاده از مدل های مختلف مقره ها با مشخصات فنی معرفی شده از سوی کمپانی سازنده نقش بسیار کلیدی در پایداری و جلوگیری از به وجود آمدن خطا های احتمالی در یک دیوار الکتریکی دارد . شرکت نوآوران سبز فردا طراح و تولید کننده کلیه تجهیزات فنس الکتریکی است و مقره های معرفی شده نیز انحصارا  توسط این شرکت طراحی و دارای گواهینامه های ملی و بین المللی اختراع و تحت حمایت پتنت قرار دارد .

Specification Index
Middle Insulator
IPM 6030Commercial name
30*30*60
Size: mm
20*60Screw Hole Size/d
Up to 90Insulator rotation degree
3mmMax diameter of use wire
yesUV Resistance
21.7MpaTensile strength
3.2GpaModulus
2.27%Elongation
15.2-17KvMax voltage tolerance
1%<Voltage Leakage tolerance in 100% Hu
air=1 2.3-2.5Permitting 50-60Hz
0.00001*0.1-5loss tangent
تماس