ولتاژ تغذیه                           15 ولت 

نمایشگر قدرت خروجی          LED

گزارش اخطار                       دارد

آلارم خروجی                       آژیر

پنل خورشیدی                      دارد 

شبکه اطلاع رسانی                  سفارشی 

زمان ضربه                          0/1 تا 1 ثلنیه 

ریموت کنترل                         دارد

ولتاژ ضربه                          10 کیلو ولت 

حداکثر قدرت                       18+18 ژول

حداکثر برد طولی                  12+12 کیلومتر    

پوشش                               2 ناحیه

پلکان قدرت                         انطباق پذیر

باطری داخلی                        دارد

بازه دمایی                          -10 تا +55 درجه

استاندارد                          IP65

  Input Power Supply             15  VDC

Power monitoring                 LED

Alarm output                         YES

Alarm out                              Siren

Solar system jack                 YES

Network                                Customize 

Duty cycle                           0.1 to 1 S

Remote control                     YES

Max Voltage                       10 KV Bipolar

Power output                       18+18J

Max Distance                       12+12 Km

Coverage                             2 Zone

Power step                            ADJ

Internal Battery                      YES

Temperature Renge             -10 to +55

Standard Box                        IP65

_

ELECTRIC FENCE E8000

INDEX

ELECTRIC FENCE FOR AGRICULTUER
تماس