پشتیبانی هوشمندانه و مادام العمر

+1227Fence live
3Fence Eror

LIVE

+98915342****

FAULT

F1 INPUT ERORE

Hello World …
Hello World …

FAULT

DISCONECTED

LIVE

+989027470***

LIVE

+989140904***

LIVE

+98915342****

Hello World …

LIVE

+989104708***

FAULT

F3 INPUT ERORE

NOT REGISTERD

+989015393***

LIVE

+989116506***

LIVE

+98915342****

LIVE

+989916005***

LIVE

+989207724***

LIVE

+989901118***

LIVE

+98918782***

LIVE

+98915342****

LIVE

+989902307***

LIVE

+989108880***

LIVE

+989109012***

LIVE

+989166528***

LIVE

+989127438***

OUR SERVICES
_
هوشمندانه پشتیبان شما هستیم
_
یکی از ویژگی های مهم و کلیدی فنس های الکتریکی گریز تشخیص هوشمندانه اشکالات احتمالی و ارسال گزارشات خرابی به سرور ما در شرکت است.  مهندسین و کارشناسان شرکت همواره هر گونه خطای خرابی شما را قبل از خودتان پایش و پشتیبانی خواهند نمود. قلب تپنده سامانه مرکزی گریز به گونه ای هوشمندانه و زنده همیشه حافظ امنیت شما ست .
error: اخطار !! کپی برداری از سایت غیر مجاز است.
تماس