_

فنس نظامی و استراتژیک گریز SX1200

فنس نظامی گریز به مفهوم تجهیزاتی است که برای اهداف استراتژیک و نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. محصولات فنس الکتریکی سری SX به عنوان فنس های نظامی گریز در شرکت نوآوران سبز فردا طراحی و تولید می شود. هدف از ارائه محصولات سری SX  گریز کنترل همه جانبه مرزها و یا دیوارهایی با مسیر طولانی است. نقطه تمایز سامانه فنس الکتریکی گریز SX1200  با فنس الکتریکی SX1100  استفاده از زون بندی نامحدود است.
در مناطق استراتژیک و مهم ، که نیازمند ایستگاههای نگهبانی و کشیک 24 ساعته هستند لازم است طرح امنیتی و جامع  به صورت هوشمندانه به عنوان ابزاری مطمئن و ایمن در اختیار ایستگاههای نگهبانی قرار بگیرد. عمدتا در طراحی چنین نواحی امنیتی استفاده از نگهبان مستقر و اپراتور کنترل کننده ضروری است. SX1200 بگونه ای طراحی شده است که قابلیت برنامه ریزی برای اهداف دفاعی را دارد . این سیستم نیز می تواند نسبت به عملکرد مکانیزم ماشه واکنشگرا یا رسپانسیو باشد.
در محصولات فنس های نظامی گریز امکان انتخاب نوع بستر ارتباط مابین نواحی حفاظت شده و اپراتور مرکز کنترل وجود دارد. به عبارت دیگر امکان انتخاب بستر فیبر نوی ، دکل های Wireless و یا شبکه کابلی میسر است. 
_
نمایش عملکرد سامانه پهبادی فنس الکتریکی گریز
_
نمایش نرم افزارجامع فنس الکتریکی گریز
تماس