_

سوالی دارید؟

از ما بپرسید

داخلی 104
همراه 09115500680
goriz office
زمانی
مدیر بازرگانی و نمایندگان
داخلی 103
همراه 09115500690
goriz office
زینب مصلح
واحد حقوقی و قراردادها
داخلی 106
goriz oprator
میلاد نصری
مدیر پشتیبانی و لجستیک
داخلی 107
goriz oprator
دهقان
مدیر بازرگانی و صادرات
داخلی 101
goriz office
فاطمه مصلح
مدیر مالی و اداری
داخلی 102
همراه 09190201005
goriz oprator
امیدوار
مدیر فنی و مهندسی

هم اینک

پروژه شما محاسبه و بررسی می شود

013-33523639     و     33529625-013 

تماس