_

آژیر و نورافکن

هشدار دهنده سمعی و بصری فنس الکتریکی گریز

 هداف اولیه از اجرای یک سیستم حفاظت پیرامونی ایجاد لایه هشدار صوتی برای توجه دادن به ورود غیر مجاز است. در مقاله‌ای با عنوان “فنس الکتریکی گریز بازدارنده و شوک آور است.” ذکر می شود که تجهیزات حفاظتی سامانه گریز علاوه بر خاصیت بازدارندگی به وسیله القای برق گرفتگی هشدار دهنده و پیام رسان نیز می باشد. یکی از خروجی های فنس الکتریکی گریز آلارم و پرژکتور است . در صورت تعارض سارق و برخورد آن به سیم های فولادی ضربان دار، آلارم هشدار فعال می شود. روشن شدن نورافکن های محیطی و به صدا درآمدن آژیر در حصار الکتریکی گریز مکمل با عملکرد بازدارندگی است. که با القای ضربه های دردناک به مهاجم  و فعال شدن مکانیزم ماشه است.

and alert lighting

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

تماس