کیف ضد سرقت

سیستم ضد سرقت مکمل قابل نصب در انواع کیف های رایج است که جهت افزایش ضریب امنیت حمل و نقل اسناد ، مدارک ، پول نقد ، طلا ، اطلاعات و اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد.

سیم خاردار یا حصارالکتریکی؟

شواهدی موجود است که یک اتفاق خطرناک دیگر هم در تصور برخی مصرف کنندگان سیم های خاردار بوجود می آید. برخی برای جلوگیری از ورود سارقین و یا جلوگیری از تردد حیوانات، اقدام به اتصال برق شهر به سیم های خاردار می کنند.

فنس الکتریکی آبی

شاید در نگاه نخست به نظر برسد که استفاده از حصار الکتریکی تنها برای محیط خشک زمینی مناسب باشد. اما  فنس الکتریکی کاربردهای زیادی دارد و استفاده از آن حتی در محیط های آبی مانند استخر پرورش آبزیان نیز کاربردی و موثر است.
فنس الکتریکی شتر مرغ

نقش حصار الکتریکی در نگهداری شتر مرغ

حصارهای الکتریکی یکی از ابزارهای مفید و موثر برای پرورش دهندگان شترمرغ است. به وسیله  فنس الکتریکی می توان شتر مرغ ها را در برابر شکارچیان طبیعی این حیوان مانند روباه و سمور محافظت نمود.
تماس