_

چرا هزینه حصار و پرچین سنتی گران است؟

به طور معمول افکار عمومی جامعه سنتی کشاورزی هرچیزی که پولی مستقیم برای خرید آن صرف می شود را هزینه می داند. و امکان بدست آوردن هر چیزی بدون خرج پول مستقیم، درآمد محسوب می شود. در این دیدگاه برای اهالی روستایی ساخت حصار با تنه و شاخ وبرگ درختان جنگل یک امتیاز ارزان و درآمد است. و نکته ای که دیده نمی شود آثار و تبعات تخریب درختان ومنابع طبیعی است. همچنین در این دیدگاه صرف زمان کارگری،که عمدتا توسط اعضای خانواده کشاورزانجام می گیرد محاسبه و دیده نمی شود.

green fence
به طور مثال اگر فنس یا محصور کننده ای با کارایی و دوام بیشتر به قیمت هر متر 1 دلار قابل اجرا باشد، به دلیل نیازمندی به پرداخت مستقیم پول گران محسوب می شود.
کارکرد تغییر  فرهنگ در جامعه روستایی برای نمایان نمودن ارزش ها و یا نشان دادن هزینه های پنهان نیازمند آموزش و ترویج روش های بهتر برای جایگزینی است. در کشور ما عمدتا بخش ترویج سازمان جهاد کشاورزی چنین رسالتی را عهده دار است. و اما در ادامه چرا پیشنهاد فنس الکتریکی  مطرح شد؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

تماس