_

فنس الکتریکی گریز در تشخیص خطا هوشمند عمل می کند

فنس الکتریکی گریز شوک آور است و در تشخیص خطا هوشمند عمل می کند. دستگاه fault finder یا عیب یاب یکی از تجهیزات مهم سامانه گریز محسوب می شود. این دستگاه می تواند در صورت تغییر امپدانس دیوار الکتریکی، موجب فعال شدن آلارم و مکانیزم ماشه در فنس الکتریکی مرکزی شود. به لحاظ  ساختار طراحی در محصولات فنس الکتریکی گریز، تجهیزات مرتبط با سیستم مرکزی بصورت قابل توسعه می باشد. دراین نوع رویکرد، تجهیزات داخلی دستگاه بصورت کامپیوترهای کوچک و به هم پیوسته  طراحی شده است. بنابراین هر قطعه در دستگاه مرکزی گریز علاوه بر کارکرد مستقل، بصورت یکپارچه و همگرا نیز برنامه ریزی می شود. اجتماع ریزپردازنده های مستقل یک قابلیت اختصاصی در سامانه گریز است.  
Fault finder می تواند بریدگی ویا اشکال سیم های فولادی هدایت شده در مسیر فنس الکتریکی را نیز پایش نماید. دستگاه در صورت تخریب عمدی  دیوار الکتریکی علاوه بر فعال سازی مکانیزم ماشه، موجب افزایش قدرت بازدارندگی و ضربانهای شوک آورمی شود. Fault finder  دستگاه حساس ودقیق برای این منظور است ودر فنس الکتریکی گریز به دو صورت خودکار و دستی کالیبره می شود.  Fault finder محصول اختصاصی و انحصاری دانش بنیان تولیدی شرکت نوآوران سبزفردا می باشد.
سامانه پهبادی فنس الکتریکی گریز
alarm input fencing

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

error: اخطار !! کپی برداری از سایت غیر مجاز است.
تماس