_

فنس الکتریکی از مصادیق دفاع مشروع

قانون گذار در متن قانون مجازات اسلامی تعریفی از دفاع مشروع بیان نکرده است. لیکن به ذکر مصادیقی چند از دفاع مشروع بسنده نموده است. در این مقاله شرایط و کیفیات مصادیق دفاع مشروع را تحلیل می کنیم و موضوع نصب فنس الکتریکی را به عنوان یکی از مصادیق دفاع مشروع مورد بررسی قرار می دهیم.
_

دفاع مشروع به زبان ساده ( مستند ماده 156 قانون مجازات اسلامی)

lower
عبور سارق از روی دیوار

از منظر قانونی هر گاه کسی بخاطر دفاع از تمامیت جسمانی، آبرویی و امنیت مال خود و یا یکی ازنزدیکان خود و یا هر شخص دیگری که نیازمند کمک و مساعدت می باشد با رعایت کامل شرایط پیش بینی شده در قانون مرتکب رفتاری شود، که در قانون برای آن مجازات تعیین شده به جهت مشروع و قانونی بودن، عمل ارتکابی او جنبه ی مجرمانه ی مفروضی خود را از دست می دهد. چنین شخصی مسئولیت کیفری و یا حتی مدنی ندارد.

_

ماده 156 قانون مجازات اسلامی

با این تعریف مستندا به تبصره  یک ماده 156 قانون مجازات اسلامی دفاع از کسی که مسئولیت محافظت از او بر عهده ی دفاع کننده است و یا ناتوان از مراقبت و دفاع از خود می باشد همینطور کسی که امکان استمداد نداشته باشد نیز جایز است.

بنابراین شخصی که برخلاف عدل و انصاف مورد هجوم و حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع است.  در این موارد دیه ساقط است و قانون از او حمایت می کند ( توضیح اینکه : هر گاه عملی جرم نباشد قابل مجازات نیست و دیه هم که در واقع به نوعی مجازات مالی است در این فرض منتفی می گردد.)

_

علل موجهه ی ارتکاب جرم

علل موجهه یا عوامل توجیه کننده به مواردی گفته می شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می رود، به این معنا عملی که به طور معمول جرم بوده است در شرایطی خاص دیگر در نظر مقنن ( قانونگذار) عنوان مجرمانه نخواهد داشت و به دلیل تلقی شدن به عنوان یک عمل موجه، مرتکب تحت تعقیب قرار نمی گیرد.
_

شرایط تحقق دفاع مشروع چیست؟

الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلانی باشد.

پ) خطر تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله ی آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

_

حرز چیست؟

حِرز در لغت به معنای پناهگاه و جای امن است.

حِرز در اصطلاح: مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند.( مستند ماده ی 269 قانون مجازات اسلامی)

به طور مثال پارک کردن خودروی شخصی در پارکینگ شخصی منزل و یا پارکینگ های عمومی حرز آن می باشد. ولی پارک خودرو در کنار خیابان حرز نمی باشد و یا کیف دستی نسبت به محتویات داخلی آن حرز محسوب می گردد. بنابراین دیوار خانه نیز حرز منزل می باشد.

_

هتک چیست؟

هَتک در لغت به معنای پرده دری، رسواسازی و مفتضح سازی می باشد.

هَتک حرز در اصطلاح : عبارت از نقض غیر مجاز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن و شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.( مستند ماده ی 271 قانون مجازات اسلامی)

_

آیا نصب فنس الکتریکی بر روی دیوار از مصادیق دفاع مشروع است؟

باتوجه به مطالب فوق، همچنین مطالعه ی مواد قانونی مرتبط با این امر و به لحاظ بررسی های فقهی و شرعی و قانونی استفاده ازفنس الکتریکی بر روی دیوار صرفا حفظ و حراست از محدوده ی حریم خصوصی اشخاص است. نقص حریم توسط متجاوز جرم تلقی می شود. زیرا با عنایت به شرایط دفاع مشروع اصل دفاع محرز بوده و شخص متجاوز و یا سارق است که در صورت وقوع حادثه باید در صدد اثبات بی گناهی خود باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

error: اخطار !! کپی برداری از سایت غیر مجاز است.
تماس