_

مکانیزم ماشه در فنس الکتریکی چیست؟ 

مکانیزم ماشه در فنس الکتریکی به مفهوم برنامه پذیربودن سامانه گریز برای راه اندازی تجهیزات امنیتی است. در طراحی فنس الکتریکی گریز برنامه پذیری درزمان انفعال سیستم امنیتی پیش بینی شده است. بخشی از تجهیزات امنیتی که می تواند در زمان بروز خطر موجب انفعال در سامانه گریز شود به شرح ذیل است.

_

آژیر و پرژکتور محیطی

 فنس الکتریکی گریز می تواند، آژیر و پروژکتورهای پرقدرت محیطی را به وسیله مکانیزم ماشه فعال نماید.
and alert lighting

یکی از قابلیتهای فنس الکتریکی گریز، سیستم رها ساز سگ نگهبان است. قلاده الکترونیک سگ نگهبان بوسیله مکانیزم ماشه در فنس الکتریکی فعال می شود. به عبارت دیگر در صورت ورود سارق، مکانیزم ماشه به صورت خودکار با رها سازی سگ نگهبان، امنیت درحفاظت پیرامونی را تقویت می نماید. در فنس الکتریکی گریز می توان قلاده الکترونیک را به وسیله تلفن همراه و از راه دور نیز کنترل نمود. قلاده الکترونیک سگ نگهبان در دو مدل، محصول دانش بنیان و انحصاری تولید شده در شرکت نوآوران سبز فردا می باشد.

dog collar system
هشدار گویا یک قابلیت ویژه برای فنس الکتریکی گریز است. به وسیله سیستم هشدار گویا می توان ضریب بازدارندگی در حفاظت پیرامونی را افزایش داد. نقش بازدارندگی پخش پیام گویا از بلندگوها به مراتب موثر تر از شنیدن صدای آژیرخواهد بود. سامانه امنیتی گریز مجهز به سیستم هشداردهنده گویا  offline  و online است.
هشدار گویا تحت عنوان بلند گوی هوشمند، محصول دانش بنیان و انحصاری تولید شده در شرکت نوآوران سبز فردا می باشد.
electric fence alert whit paging system
_

دوربین گردان Speed Dome

یکی دیگر از قابلیت های سیستم مرکزی فنس الکتریکی گریز کنترل دوربین های گردان به وسیله مکانیزم ماشه است. با نصب دوربینهای Speed Dome  می توان با فرمان مکانیزم ماشه چرخش دوربین را به سمت نقطه ورود کنترل نمود.همچنین سیستم مرکزی فنس الکتریکی می تواند با رویت فرد ناشناس در اطراف محوطه حفاظت شده، افزایش قدرت خروجی ضربات الکتریکی شوک آور را کنترل نماید. دوربین های حفاظتی درسیستم مرکزی حصار الکتریکی می تواند نقش مکمل در پیاده سازی یک سیستم امنیتی تمام عیار را داشته باشد.

speed dome

همواره در کنارتان هستیم

_

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

error: اخطار !! کپی برداری از سایت غیر مجاز است.
تماس