علامت تجاری گریز یک نشان در صنعت حفاظت و امنیت است


_

گریز یک نشان در صنعت حفاظت و امنیت است

گریز یک نشان در صنعت حفاظت و امنیت است که توسط شرکت نوآوران سبز فردا جهت ارائه استاندارد علمی و فنی معتبر در تولید سیستم های حصار الکتریکی در ایران با ثبت علامت تجاری بشماره 56829 از اعتبار نامه رسمی برخوردار است. محصولات فنس های الکتریکی گریز از طریق نمایندگی های رسمی در سراسر کشور پشتیبانی می شود.از مشخصات ویژه سیستم های گریز پیوست دانشنامه علمی و استاندارد سازی محصولات علی الخصوص محصولات ابداعی شرکت است . ما معتقد به ردیابی محصولات تولیدی خود از مبدا تا مصرف هستیم و تجهیزات ساخته شده خود را همچون فرزند پشتیبانی و مراقبت می کنیم . در این راستا ما اصالت واقعی محصولات را تایید کارفرمایان و مشتریان خودمی دانیم .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

تماس