_
 ایمنی و استاندارد  در فنس الکتریکی

فنس الکتریکی گریز با ایجاد ضربان های گردآبی و دردناک  به عنوان عامل موثر در بازدارندگی سارقین عمل می کند. اما سوال اینجاست که :

چگونه قدرت بازدارندگی زیاد فنس شوک آور و نیروی وارد شده بر بدن موجودات موجب آسیب یا مرگ نمی شود؟

استاندارد و ایمنی در فنس الکتریکی گریز
_
مثال از نحوه عملکرد

برای روشن شدن بهتر موضوع تصور کنید حجم آب یک سد یا استخر ناگهان بر روی یک موجود زنده  فرو بریزد. در این صورت خطر مرگ محتمل است. اما اگر آب همان استخرتوسط یک مکانیزم فشرده ساز از یک نازل کوچک، با فشار زیاد بر بدن موجودی برخورد کند، چه اتفاقی رخ می دهد؟

بطور مثال برخورد آب خروجی نازل دستگاه کارواش می تواند دردناک و آزار دهنده و یا حتی موجب جراحت سطحی بشود اما در این برخورد امکان مرگ وجود ندارد. آب سد یا استخر در این مثال همانند جریان افسار گسیخته برق شبکه شهری است که می تواند بصورت ناگهانی و با شدت جریان زیاد عامل مرگ شود. در واقع فنس الکتریکی مشابه دستگاه فشرده کننده و رها ساز کنترل شده عمل می کند. به عبارت دیگر ضربان الکتریکی تولید شده در مکانیزم فنس الکتریکی موجب دردناکی شدید ولی ایمن است که عامل بازدارندگی از ورود غیر مجاز می باشد. قدرت نفوذ این ضربانها از روی لباس و دارابودن سیستم هشدار دهنده موجب می شود تا فنس الکتریکی گریز یک سیستم امنیتی تمام عیار محسوب شود. 

_
ایمنی در فنس الکتریکی چگونه تضمین می شود؟

در فنس الکتریکی گریز میزان انرژی وارد شده بر بدن موجودات زنده وابسته به تحلیل و کنترل امپدانس خطوط در پردازنده های مداری است.  به عبارت دیگر میزان قدرت تخلیه شده در بدن انسان یا موجودات زنده امری دقیق و محاسبه شده می باشد. اندازه حداکثر مقدار  بازدارندگی در یک حصار برقی، وابسته به شرایط محیطی تعرض و خطای برخورد است. دستگاه فالت فایندر گریز، موسوم به F.F  Fault Finder   یا  Fault Detector  یکی از محصولات دانش بنیان و تولیدی شرکت نوآوران سبز فردا می باشد که به صورت دائم، کنترل و پایش نحوه عملکرد فنس الکتریکی را سنجش وتحلیل می نماید. این سیستم می تواند با تغییرات امپدانس سیم های هدایت شده در فنس الکتریکی، سطح هشدار و یا خطر را تشخیص و به صورت انفعال عمل نماید.

بنابراین یکی از ویژگی های مهم فنس الکتریکی گریز رابطه ایمنی و سلامت با میزان قدرت بازدارندگی خواهد بود.  

electric shock
_
تابلوی هشدار الزامیست

نصب تابلوهای هشدار دهنده فنس های الکتریکی گریز الزام آور است. تابلوی هشدار به افراد غیر مطلع آگاهی لازم برای برخورد با یک مانع الکتریکی را می دهد. این علائم دیداری و متنی  و به رنگ شبنما و زرد رنگ است، تا در شب نیز بازتاب و هشدار دهنده باشد. شرکت نوآوران سبز فردا اولین استاندارد ملی ایران در حوزه الزامات و اقدامات مربوط به حصار الکتریکی را تدوین نموده است .

تابلوی هشدار فنس الکتریکی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

error: اخطار !! کپی برداری از سایت غیر مجاز است.
تماس