_
فنس الکتریکی چگونه عمل می کند؟

در این نوشته به یکی از سوالات متداول در مورد” فنس الکتریکی چگونه عمل میکند” می پردازیم.

فنس شوک دار یا فنس الکتریکی گریز دارای کاربرد های مختلفی از جمله جلوگیری از ورود حیوانات وحشی در مزارع و باغات است. کاربرد حصار الکتریکی در کشاورزی یکی از مهمترین اهداف استفاده از این سیستم در تمام دنیا می باشد. دیوار الکتریکی یا هر عنوان دیگری برای فنسهای برقی بدون نگرانی از اثار شوک و یا برق گرفتگی برای مصارف کشاورزی و دامداری قابل توصیه و استفاده است. اما  بسیاری از مردم نگران آثار برق یا شوک الکتریکی در هنگام برخورد سیم ها با حیوان و یا انسان هستند.

_
آیا فنس شوک دار به انسان یا حیوان صدمه می زند؟

نکته مهم و قابل توجه تعریف مکانیزم فنس برقی است که نیازمند برخورداری از دانش الکترونیک می‌باشد. آنچه در مدار فنس های الکتریکی تعریف می شود، ایجاد ناگهانی یک ضربه الکتریکی در یک زمان بسیار کوتاه است. بنابراین هرگز تصور نکنید که با ایجاد کم یا زیاد کردن میزان مولفه های برق شامل ولتاژ و جریان می توان یک حصار برقی را ایجاد نمود. اساسٱ مدارات الکترونیک فنسهای گریز به صورت بسیار ایمن و در عین حال بسیار موثر می توانند ضربان  لازم برای ایجاد ترس در سیستم عصبی حیوانات را شبیه سازی کنند. به عبارت دیگر فنس های کشاورزی اساسٱ نقش بازدارندگی و شبیه سازی برق را ایجاد می کند . شبیه سازی برق گرفتگی برای حیوانات به منزله ایجاد یک ترس ناگهانی و ماندگار در حافظه حیوان خواهد بود .

در گذشته شنیده ایم که بسیاری از افراد بی اطلاع اقدام به اتصال برق شهری به محیط پیرامون مزرعه خود نموده اند. جلوگیری از ورود احشام به مزرعه و یا جلوگیری از ورود سارقین از عمده دلایل این افراد بوده است . نداشتن آگاهی می تواند تلفات شدید و پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

فنس الکتریکی گریز
_
نمایش عکس العمل حیوانات
فیلم ضبط‌ شده عملکرد فنس الکتریکی گریز را به خوبی نشان می دهد.
در این ویدئو مواجه حیوانات مختلف  با یک دیوار برقی به خوبی نمایش داده شده است.عکس العمل حیوانات در این تصاویر واقعی و گویاست. بیشتر حیوانات اهلی و وحشی به سادگی ازموانع فیزیکی عبور می کنند. اما فنسهای کشاورزی گریز کاملا بازدارنده و موثر برای جلوگیری از ورود حیوانات می باشد.
بسیار دیده شده است حیواناتی با جثه بزرگ مانند گاوها و خرس ها و همچنین حیوانات چالاک مانند گراز ، روباه و غیره به سادگی از موانع فیزیکی ساخته شده عبور می کنند . حتی سیم های خاردار و یا فنس های توری هم مانع مهم برای جلوگیری از ورود این قبیل حیوانات کارآمد نیستند. در بعضی از مواقع هم برای کشاورزانی که اسیب مالی دیده اند راه حل هایی مانند تله و شکار با اسلحه وضعیت را بیشتر بغرنج می کند.
شرکت نوآوران سبز فردا در یک طرح ترویجی در سال 1383 اقدام به محصور سازی 30 هکتار از اراضی کشاورزی شمال کشور را نمود . هدف از اجرای این طرح که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی اجرا گردید ، تشویق کشاورزان به استفاده از مزایای فنس الکتریکی گریز در مقابل روش های سنتی بود .

مزایای استفاده از فنس الکتریکی گریز

تماس با

کارشناسان فنی 01333523639 داخلی 103

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

تماس