_
رویکرد کشورهای مختلف درباره حصار الکتریکی
در یک نگاه کلی و به دور از تعصب می توان گفت در جوامعی که نیازهای اولیه آنها تامین است، مردم به طبیعت، جانداران و همنوعان خود توجه می نمایند و رفتار مسئولانه در قبال محیط زیست دارند. در این کشورها رجال و سیاستمداران خود را مسئول اجرای حقوق شهروندی،  تامین اجتماعی، کار و رفاه اجتماعی می دانند.  شهروندان  نگران تامین غذا ، دارو و مسکن  و یا حتی امنیت همانند جوامع در حال توسعه نخواهند بود. در این کشورها حقوق حیوانات به رسمیت شناخته می شود و کسی برای امرار معاش نیازمند شکار نیست . حریم حیوانات و زیستگاه آنها دستخوش تعرض جوامع انسانی نمی شود. کسی حق ساخت دیوارهای بلند را ندارد، زیرا حفظ امنیت شهروندان در اولویت مسئولیت پلیس است. حال می بینیم که وقتی دغدقه امنیت به شکل ساختن دیوارهای نفوذ ناپذیر نیست، استفاده از حفاظ و یا فنس الکتریکی آن هم در مناطق مسکونی غیر متعارف و ناموزن خواهد بود. بیشتر کشورهای مشترک المنافع اروپایی مرزهای خود را تنها با خطوط رنگی مشخص می نمایند و عبور از مرزها نیز قانونی و امری بسیار ساده و متعارف است. بنابر این در چنین جوامعی دشمن مرزی نیز وجود ندارد تا فنس های الکتریکی و یا هر نوع حفاظ و سیستم امنیتی خریدار داشته باشد.
_
 حصار الکتریکی حیوان آزاری یا حمایت از حیوانات ؟

آنچه می دانیم این است که در جوامع توسعه یافته حصار های الکتریکی برای آموزش و جداسازی حریم حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از کشاورزان و دامداران فنس الکتریکی را به عنوان یک ابزار مکانیزه برای کنترل حیوانات اهلی و وحشی مورد استفاده قرار می دهند. بطور مثال برای جداسازی و جلوگیری از مرگ و میر حیوانات وحشی در کنار جاده ها و زیستگاهها اقدام به نصب فنس الکتریکی می نمایند. دامداری ها و مزارع از مزیت سادگی و ارزان بودن فنس برقی برای محصور نمودن دامها  استفاده می کنند. اما با این وجود  برخی معتقدند که شوک حاصل از فنس الکتریکی یک عامل غیر اخلاقی برای کنترل حیوانات محسوب می شود. کسانی که روحیه احساسی تر دارند و یا در کمپین های حمایت از حیوانات فعالیت می کنند عمدتا استفاده از حصار الکتریکی را نمی پسندند.

_
چرا تولید کننده حصار الکتریکی هستیم؟

ما در بیشتر مقالات خود به تفصیل راجع به مسائل مختلف و رویکردهای فرهنگی، قانونی  و فنی حصار الکتریکی نوشته ایم. ما از سال 1383 شمسی تاکنون  کارنامه علمی و عملیاتی و تجارب ارزشمندی  را با همکاری و گفتمانهای  مردم سرزمین مان بدست آورده ایم . وقتی با اقشار مختلف مردم ازجمله  کسانی که مالباخته هستند باب صحبت آغاز می شود متقاضی نصب یک سیستم  تدافعی و انفعالی هستند.  در مقابل برخی از مردم نیز استفاده از فنس الکتریکی را به عنوان یک دیوار امنیتی غیر معقول می دانند و نگران پیامدهای قانونی آن هستند. شرکت نوآوران سبز فردا به عنوان مبدع و بنیانگذار حصار الکتریکی در ایران هدف از تولید فنس های الکتریکی را در جهت حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی و حفظ موجودیت حیات وحش آغاز نموده است.

حمایت از حیوانات
_
فنس الکتریکی فرهنگ یا ضد فرهنگ؟

اگر جامعه ای به سمت  سوء مدیریت اقتصادی پیش روی نماید، مردم بصورت دو قطب فقیر و غنی از یکدیگر جدا می شوند. توزیع درآمد بصورت عادلانه در رفاه اجتماعی از بین می رود. بنابر این بزهکاری اجتماعی، سرقت، تجاوز به عنف و سایر جرائمی که ریشه در فقر و تنگدستی دارد می تواند عامل تقاضا برای سیستم های امنیتی و حصار امنیتی محسوب شود.  به عبارت دیگر هرچه فاصله طبقاتی اقشار مختلف اجتماع از یکدیگر بیشتر می شود، سیستم های امنیتی نیز پیشرفته تر و با قابلیت بازدارندگی طراحی می شود.

 خاطره یا مخاطره در تولید فنس الکتریکی ایران 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

تماس