_

مصاحبه تلویزیونی با شهریار نصری مدیر عامل شرکت نوآوران سبز فردا 

در برنامه بنیان

شرکت نوآوران سبز فردا  به عنوان منتخب شرکتهای دانش بنیان تولیدی کشور در برنامه تلویزیونی بنیان بر روی انتن شبکه خبر رفت. در این مصاحبه دکتر شهریار نصری مدیر عامل شرکت به معرفی محصولات فنس الکتریکی گریز پرداختند. حصار الکتریکی گریز محصول اختراعی شرکت در حوزه حفاظت پیرامونی است. مدیر عامل شرکت گفتند هدف از طراحی و ساخت این محصول در ابتدا کمک به حوزه کشاورزی و جلوگیری از ورود احشام در مزارع بود. اما با گذشت زمان و تقاضای امنیتی در سال 1383 با طراحی اولین دستگاه فنس الکتریکی در حوزه حفاظت پیرامونی محصولات شرکت در این زمینه ارتقاء یافت. وی خاطر نشان کرد یکی از مهمترین ارکان توسعه در بخشهای خصوصی تحقیق و توسعه است که از ابتدا به آن باور داشته و سرلوحه فعالیت خود قراردادیم. آقای نصری در بخش دیگری از مصاحبه به تبیین اهداف و محور فعالیت خود در زمینه محصولات دانش بنیان پرداختند وگفتند که هم اکنون حصار الکتریکی با تحقیق و توسعه فعال شرکت به 24 محصول دانش بنیان رسیده است. و در این زمینه کارنامه درخشانی را برای اشتغال زایی ایجاد نموده اند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

تماس